Projekty unijne

Zrealizowaliśmy poniższe projekty unijne:

  1. „Podnieś kwalifikacje- ucz się języków”- Czerwionka-Leszczyny
  2. „Kurs angielskiego-szansą na wzrost wiedzy dzieci i młodzieży gminy Wyry”
  3. „Kursy z języka angielskiego- Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji”

Projekty były współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.