Metoda Callana

  • Metoda opiera się na regularnym powtarzaniu materiału w związku z czym każdy uczeń ma odpowiednio dużo możliwości aby przyswoić przedstawiany materiał.
  • Jedną z najczęstszych przeszkód uczenia się języka jest nieśmiałość. Uczniowie często nie potrafią przełamać leku przed mówieniem. W metodzie CALLANA uczniowie muszą mówić już od pierwszej lekcji, jako że system szybkich pytań i odpowiedzi nie pozwala im na pozostawanie biernymi.
  • Każdy uczeń musi brać czynny udział w zajęciach i nieustannie koncentrować się na pytaniach zadawanych przez lektora. Nauczyciel sam wybiera osobę, która ma udzielić odpowiedzi na pytanie, dlatego też czas pracy jest rozłożony równomiernie na każdego ucznia. Nie istnieje podział na studentów nieśmiałych i bardziej rozmownych, ponieważ każdy ma taką samą szansę na odpowiedź.
  • Zajęcia, za wyjątkiem momentów gdy tłumaczone jest nowe słownictwo, prowadzone są całkowicie po angielsku. Taki system pozwala studentom na osłuchanie się z językiem oraz maksymalne wykorzystanie czasu nauki.
  • Badania dowodzą, że ucząc się metodą tradycyjną student pozostaje skupiony na nauce języka zaledwie w 25% czasu. Oznacza to, że przez resztę czasu jego uwaga jest rozproszona. Metoda Callana eliminuje to ryzyko. Student zmuszony jest do słuchania i mówienia przez cały czas trwania zajęć. Nie ma czasu na nudę, rozproszenie i poświęcanie uwagi czemuś innemu. Każda lekcja jest dokładnie zaplanowana i ma określoną strukturę, dzięki czemu czas nauki jest maksymalnie wykorzystany. Ponadto lekcje prowadzone są dynamicznie co eliminuje nudę i znużenie przedmiotem.
  • liczba osób w grupie : 5-8
  • Ilość zajęć w tygodniu: 1 x 100 min. lub 2 x 100 min.