Certyfikaty

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji uprawniającej do stosowania metody TALKING KIDS na terenie miasta Wyry

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji uprawniającej do stosowania metody TALKING KIDS na terenie miasta Wyry

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji uprawniającej do stosowania metody TALKING KIDS na terenie miasta Mikołów

Zaświadczenie o uzyskaniu licencji uprawniającej do stosowania metody TALKING KIDS na terenie miasta Mikołów

Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

Certyfikat ETS

Certyfikat ETS

Certyfikat EPV

Certyfikat EPV