Kursy dla dzieci

  • wszystkie grupy w naszej szkole tworzone są w oparciu o testy kwalifikacyjne, które pozwalają nam precyzyjnie określić mocne i słabe strony każdego ucznia
  • zajęcia prowadzimy w oparciu o nowoczesne metody nauki z wykorzystaniem elementów zabawy (quizy, konkursy,gry), dzięki czemu dzieci poznają język w sposób interesujący i motywujący do nauki
  • nauka odbywa się w małych grupach (5-8 osób) co pozwala lektorom na regularne sprawdzanie postępów, oraz na indywidualne podejście i pomoc w rozwiązywaniu problemów językowych
  • uczniowie uczęszczają do grupy zbliżonej wiekowo, o tym samym poziomie zaawansowania i dzięki temu szybko osiągają bardzo dobre rezultaty
  • szczególny nacisk kładziemy na regularne powtarzanie materiału i testowanie, tak aby każde nowe zagadnienie zostało dobrze utrwalone
  • kursy prowadzimy z zastosowaniem podręczników zatwierdzonych przez MEN i realizujemy programy nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum, tak aby każdy uczestnik był sukcesywnie przygotowywany do zdania egzaminów gimnazjalnych, matury lub międzynarodowych certyfikatów
  • Zajęcia 2 x 60  minut/tydz