Kursy maturalne

  • Kursy rozwiajają wszystkie umiejętności językowe testowane podczas ustnego i pisemnego egzaminu dojrzałości.
  • W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracamy na techniki egzaminacyjne, których znajomość jest niezbędna podczas matury
  • Kursy prowadzone zgodnie z wymogami MEN, dotyczącymi matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • Zajęcia 1 x 90 minut/ tydz
  • liczba osób w grupie: 5-8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY