Kursy dla młodzieży

  • wszystkie grupy w naszej szkole tworzone są w oparciu o testy kwalifikacyjne, które pozwalają nam dokonać precyzyjnego podziału na grupy, tak by każdy uczestnik mógł maksymalnie wykorzystac czas spędzony na zajęciach
  • zajęcia prowadzimy w oparciu o najnowsze metody nauczania, korzystając z najlepszych podręczników zatwierdzoonych przez MEN
  • programy nauczania realizują materiał wymagany w szkołach średnich i pozwalają na stopniowe, systematyczne przygotowanie do matury oraz miedzynarodowych certyfikatów ( FCE,CAE,ZD,DELF).
  • największy nacisk kładziemy na biegłość porozumiewania się w obcym języku, w tym celu ukazujemy język w naturalnym, użytecznym kontekście, tak aby uczniowie mogli zastosować wiedzę zdobytą na zajęciach w życiu codziennym
  • bardzo istotnym elementem naszych kursów jest również nauka gramatyki, pisania, oraz ćwiczenie rozumienia ze słuchu-wszystkich zdolności językowych niezbędnych dla bezbłędnej komunikacji
  • zajęcia prowadzone są w małych grupach (5-8 osób) dzięki czemu lektorzy mogą systematycznie monitorować postępy w nauce każdego ucznia, oraz pomóc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów językowych
  • Zajęcia 1 x 90 minut/ tydz