Egzamin TFI

Test de français International to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

  • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów
  • Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

Test przykładowy do pobrania:

http://www.pl.tfi-europe.com/tfi-sites/tfi-poland/o-egzaminie-tfi/jaki-format-ma-egzamin-tfi/

Plik PDF i Pliki dźwiękowe

Test przykładowy online: www.test-my-french.com

Format egzaminu

Listening Comprehension (czas trwania: ok. 42 minuty) – 90 pytań / zadań testowych
Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź) 40 pytań
Sekcja II – dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III – dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań

 

Reading Comprehension (czas trwania 68 minut) – 90 pytań / zadań testowych
Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI – autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 pytań

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Terminy egzaminów

Egzamin TFI jest organizowany w sesjach otwartych oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt: Renata Mieszczanin , mail: info@leader-mikolow.pl , tel.0502 472 123

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

– 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)

– 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób

Certyfikaty TFI

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
  • brązowy: 220 – 465 punktów
  • zielony: 470 – 725 punktów
  • niebieski: 730 – 855 punktów
  • złoty: 860 – 990 punktów

Więcej informacji: www.pl.tfi-europe.com