Kursy dla dorosłych

  • wszystkie grupy w naszej szkole są podzielone wiekowo, tak aby każdy uczeń, niezależnie od wieku, czuł się swobodnie i komfortowo współpracując z rówieśnikami
  • testy kwalifikacyjne pozwalają nam na precyzyjny podział uczniów według poziomu zaawansowania oraz na określenie słabych i mocnych stron każdego kursanta, co gwarantuje szybkie tempo nauki
  • praca odbywa się w małych grupach (5-8 osób) dzięki czemu możemy indywidualnie pomóc każdemu kursantowi w rozwiązywaniu problemów językowych
  • priorytetem każdego kursu jest rozwijanie zdolności komunikowania się w języku obcym, w tym celu materiały dobieramy według ich przydatności do wykorzystania w naturalnych sytuacjach
  • chociaż główny nacisk kładziemy na naukę języka mówionego, nie zaniedbujemy także nauki gramatyki, rozumienia ze słuchu i zdolności czytania
  • Ilość zajęć w tygodniu: 1x 90 min. lub 1 x 100 min. lub 2x 75 min. lub 2 x 100 min.