Kursy FCE, CAE, CPE

  • kursy przygotowujące ukierunkowane są na rozwijanie ogólnych umiejętności językowych w kontekście wymogów egzaminów Cambridge
  • najistotniejszym elementem naszych kursów jest zaznajomienie uczniów z technikami rozwiązywania testów gramatycznych, leksykalnych, oraz z wymogami dotyczącymi tekstów pisanych
  • dzięki regularnym wypracowaniom kursanci rozwijają zdolność szybkiego i poprawnego tworzenia tekstów pisanych odpowiadających formom egzaminacyjnym
  • postępy w nauce sprawdzane są poprzez testy, które pozwalają uczniom na systematyczną ocenę własnej pracy
  • duży naciski kładziemy na systematyczne i konsekwentne rozwijanie wszystkich sprawności językowych poprzez rozwiązywanie testów egzaminacyjnych z poprzednich lat
  • Ilość zajęć w tygodniu 2 x 75 min. lub 1 x 90 min.